Medicinstudiet

dec
2011
13

posted by on Uddannelse

No comments

Hvad er det?

Medicinstudiet eller lægevidenskab, som det også kaldes, er en længerevarende universitetsuddannelse, der er delt op i en 3-årig bachelor og en 3-årig kandidat. Uddannelsen går i al sin enkelthed ud på at give de studerende en enorm viden om menneskekroppen – både den raske og den syge, give dem færdigheder til selv at opsøge og forholde sig kritisk til ny viden, samt hvordan man kommunikerer med patienter. Uddannelsen er både teoretisk og praktisk, hvilket vil sige, at man både lærer gennem forelæsninger, holdundervisning samt gruppeundervisning samtidig med, at man kommer i praktik på sygehuse og i lægepraksisser og har kliniske fag, hvor man lærer at undersøge og få kontakt til patienter. Selvom uddannelsen er bygget op på forskellige måder på de forskellige universiteter, er undervisningen alle steder bygget op omkring de samme område:

–          Det naturvidenskabelige område, der handler om menneskekroppens opbygning og funktioner. Det er bl.a. fysiologi, anatomi, humanbiologi og biokemi.

–          Det samfunds- og adfærdsmedicinske område, som omhandler det psykiske aspekt samt fordelingen og forekomsten af sygdomme blandt befolkningen. Bl.a. psykologi og epidemiologi.

–          Det parakliniske område, der har til formål at give viden omkring de organismer, der giver sygdomme, kroppens immunforsvar og medicin. Det er fag som mikrobiologi og farmakologi.

–          Det praktiske/kliniske område, hvor de studerende lærer at undersøge og behandle patienter. Det er inden for dette område, at det meste af den praktiske del af uddannelsen foregår.

Hvad kan man blive?

Bacheloruddannelsen giver titlen BSc i medicin, der betyder Bachelor of Science in Medicine, men det er dog begrænset, hvad bacheloren kan bruges til som enkeltstående uddannelse. Derfor er det de færreste, der vælger at stoppe der. Har man taget kandidatuddannelsen oveni, får man titlen Cand. Med. (candidatus medicinæ), og dette giver muligheden for at arbejde som læge (praktiserende læge, ortopædkirurg, børnelæge osv.), underviser, forsker eller inden for medicinalindustrien. En uddannelse inden for lægevidenskab åbner altså en lang række døre, men man er dog ikke speciallæge efter de seks års uddannelse, men i stedet basislæge. Efter de seks år bliver man sendt ud i en et års turnusordning, hvor man får tildelt et halvt år på et hospital og et halvt år i en praksis. Herefter skal man søge om en uddannelsesstilling inden for det område, man ønsker at specialisere sig i. Det kan tage mellem fire og syv år at blive speciallæge.

Hvor kan man læse det?

Studiet kan læses i København, Odense, Århus og nu også i Ålborg.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)
Medicinstudiet, 5.0 out of 5 based on 2 ratings